Начало Местна власт Община Панагюрище без финансови корекции по проведена обществена поръчка

Община Панагюрище без финансови корекции по проведена обществена поръчка

12
0
СПОДЕЛИ

depoВ резултат на осъществен от страна на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” последващ контрол за законосъобразност на проведената от Община Панагюрище обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, не са установени нарушения на правилата на възлагане на обществените поръчки и на Общината няма да бъдат налагани финансови корекции по договора.

Това става ясно от полученото в Община Панагюрище днес (06.08.2014 г.) писмо, подписано от ръководителя на управляващия орган на ОПОС 2007-2013 г. господин Спиридон Александров.

Договорът с изпълнител на строително-монтажни работи по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” бе сключен на 7 април 2014 година между Община Панагюрище и ДЗЗД “Русо Панагюрище” и е на стойност 11 987 763, 97 лева без ДДС.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище бе подписан на 14.12.2012 година. Крайният срок за реализиране на проекта е 14.09.2015 година. Общата стойност на проекта е 18 299 654,65 лева с ДДС, като от тях 14 727 705,13 лева е финансирането от ЕФРР, националното финансиране е в размер на 2 599 006,79 лева, а на общините Панагюрище и Стрелча – 972 942,73 лева. Бенефициент по проекта е Община Панагюрище, с партньори Община Стрелча и Регионално сдружение за управление на отпадъците.