Начало Общество Община Панагюрище набира кандидатури за приемни семейства

Община Панагюрище набира кандидатури за приемни семейства

СПОДЕЛИ
restorant

Да дарим усмивки и надежда на децата в риск, защото те го заслужават. Нека бъдем добри! Стани част от нашето голямо семейство по проект „ПРИЕМИ МЕ 2015”

Община Панагюрище е доставчик на социалната услуга ”Приемна грижа” в рамките на проект ”Приеми ме 2015”.

КАКВО Е ПРИЕМНА ГРИЖА?

Приемната грижа е отглеждане и възпитание на дете в риск в семейна среда.

Приемни родители могат да бъдат двама съпрузи или отделно лице. Те предоставят възможност на детето да се развива в семейна среда за определен период от време.

 

ЗА  ДА  СТАНЕТЕ ПРИЕМЕН  РОДИТЕЛ,  Е  НЕОБХОДИМО:

  • Да имате достатъчно пространство в дома, време и желание да се грижите за детето.
  • Да не сте осъждани.
  • Да не сте поставени под запрещение.
  • Да не сте лишени от родителски права.
  • Да не сте настойници или попечители, както и приемни семейства отстранени от тази дейност поради виновно неизпълнени задължения.
  • Да не са налице болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето.
  • Да нямате проблем с алкохол и наркотици.

Кандидатите за приемни родители преминават през обучение и социално проучване.

Обучителният курс е задължителна част от подготовката на бъдещите приемни родители. Екипът по приемна грижа използва адаптивна обучителна методика, която включва теоретичен материал, интерактивни методи и техники за обучение. По време на обучителния курс паралелно тече и оценка на семейството. Оценяването следва да приключи в срок до 4 месеца от подаване на заявлението. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите.

Областният екип по приемна грижа изготвя социален доклад, с който предлага на Комисията по приемна грижа кандидатите да бъдат утвърдени и вписани в регистъра за приемни семейства, воден в РДСП – Пазарджик.

 

Приемната грижа може да бъде доброволна и професионална.

  • При доброволната приемна грижа приемните семейства полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжка на децата;
  • При професионалната приемна грижа семействата и лицата приемат грижата за децата като професия. Професионалният приемен родител сключва договор с Кмета на община Панагюрище, като получава месечно възнаграждение и месечна издръжка за нуждите на детето:

за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата;

за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата;

за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата

 

Приемната грижа е отговорно решение! Приемните родители не носят родителските права над детето, настанено в семейството им!

 

За допълнителна информация:

Всеки желаещ да кандидатства за приемен родител може да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа, адрес: гр. Панагюрище, ул. „Орчо Войвода” № 4 – II – ри етаж в сградата на ДГ „Брезичка”.

E-mail: panagurishte_priemime@abv.bg