Начало Местна власт Община Панагюрище обявява подбор на персонал за „Център за работа с деца...

Община Панагюрище обявява подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата”

СПОДЕЛИ
Община Панагюрище

Община Панагюрище обявява подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата” във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.029-0014 по проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по Процедура BG05M9OP001-2.029 – „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Подробна информация за реда и условията на подбора може да намерите в секция „Свободни работни места“ на официалната интернет страница на Община Панагюрище на адрес: О Б Я В Л Е Н И Е (panagyurishte.bg).