Начало Здраве Община Панагюрище отново помага за процедури „Ин витро“

Община Панагюрище отново помага за процедури „Ин витро“

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

photo_orig_1543227

Община Панагюрище започва приема на документи за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми. Критериите са:

  1. Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на „Ин витро“ чрез „Център за асистирана репродукция“.
  2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства, на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.
  3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.
  4. Да са здравно осигурени.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец.
  2. Копия на лични карти, заверени с гриф „Вярно с оригинала”.
  3. Декларация, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници – в свободен текст.
  4. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойки във фактическо съжителство- писмена декларация в свободен текст.
  5. Заповед за одобряване или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на Директора на „Център за асистирана репродукция”.
  6. Удостоверение за доход на семейството/двойката във фактическо съжителство – за период от 12 месеца.

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Панагюрище, пл.”20-ти април” №13 от 01.03.2016 год. до 31.03.2016 год.