Начало Местна власт Община Панагюрище подпомага финансово читалищата

Община Панагюрище подпомага финансово читалищата

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

За осма поредна година Община Панагюрище финансира читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти – обща стойност 45 000 лева.

Всяко читалище в община Панагюрище кандидатства с проекти. Представените проектни предложения бяха разгледани и оценени от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище.

Оценката на проектните предложения е съобразена с целите и очакваните резултати, заложени в условията за кандидатстване за 2020 година:

– Подобряване на материално-техническата база на читалищата;

– Подкрепа развитието на читалищната дейност в община Панагюрище;

– Развиване на народните читалища като общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението чрез ускорено навлизане на съвременните информационни технологии;

– Популяризиране на читалишната дейност.

И през 2020 година всичките девет читалища, които развиват дейност на територията на община Панагюрище получават допълваща субсидия. Протоколът от разпределението на допълнителните средства за читалищата на територията на община Панагюрище е съгласуван и утвърден от постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на Общински съвет – Панагюрище.

Одобрените проекти са:

Народно читалище „Васил Левски – 1925“, село Елшица:

1) „Осветена сцена“;

2) „Обновена библиотека“;

3) „Ремонтни дейности – освежаване, полагане на балатум и офис обзавеждане“.

Народно читалище „Ванчо Пашов – 1884“, село Поибрене:

1) „Ремонт и поддръжка на читалищната сграда“;

2) „Самодейци с нова визия и реквизит“.

Народно читалище „Виделина – 1865“, град Панагюрище:

1) „Уютна и безопасна музикална среда“.

Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1927“, село Бъта:

1) „Ремонт на горно и долно фоайе и таван на детски отдел на библиотеката“;

2) „Закупуване на цървули за самодейците от Фолклорен ансамбъл „Иглика“ и ушиване на мъжки национални костюми“;

3) „Закупуване на сгъваеми шатри за Празника на шарената сол“.

Народно читалище „Св. Боян Княз Български – 2006“, град Панагюрище:

1) „Закупуване на реквизит и техническо оборудване, необходими за провеждане на читалищна дейност“.

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1912“, село Оборище:

1) „Ушиване на тракийска народна носия, цървули и роба на ДТС „Звънче“;

2) „Обновяване и оборудване на библиотеката при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1912“.

Народно читалище „Пробуда – 1872“, село Баня:

1) „Тодоровден по нашенски“;

2) „Ремонт и обновяване на читалище „Пробуда – 1872“, село Баня”.

Народно читалище „Искра – 1872“, село Попинци:

1) „Частичен ремонт на фасадата на читалищната сграда в село Попинци“.

Народно читалище „Христо Ботев – 1927“, село Левски:

1) „Смяна на дървена дограма в киносалона с алуминиева“.