Начало Местна власт Община Панагюрище продължава да е сред финансовите отличници

Община Панагюрище продължава да е сред финансовите отличници

СПОДЕЛИ
Община Панагюрище

Община Панагюрище е сред общините с най-добри параметри и през второто тримесечие на 2019 г.

По данни на Министерството на финансите (МФ) Община Панагюрище е сред общините с най-добри параметри и през второто тримесечие на 2019 г. Общината ни се нарежда до Столичната община, Челопеч, Крумовград, Девня, Пловдив, Бургас, Ветово, Чавдар и Русе.

В края на юни общинският дълг, заедно с общинските гаранции, е 1.385 млрд. лв., което е с 38 млн. лв. повече отпреди година. В бюджета на столицата за 2019 г. максималният записан размер на общинския дълг към края на бюджетната 2019 г. би трябвало да е до 709 311 913 лв. В него се включват нови заеми, получени през тази година, както и пари за погасяване на стари задължения. Голяма част от задълженията на общините – над 80%, са формирани от предстоящи плащания по инвестиционни проекти, посочва МФ.

Просрочените задължения по общинските бюджети през последните 12 месеца леко намаляват – от 129 млн. лв. в края на юни 2018 г. на 123 млн. този юни. 83 общини са успели да разплатят част от просрочените си задължения, докато други 50 са ги увеличили. Градовете с най-големи неразплатени в срок суми са Пазарджик – 20 млн., Смолян с 14 млн., Стара Загора с 13 млн. и Видин с 11 млн. лв. МФ следи как кметовете управляват бюджетите си по комплекс от показатели за финансова самостоятелност, устойчивост и инвестиционна активност, въведени през 2016 г. със Закона за публичните финанси.