Начало Местна власт Община Стрелча кандидатства с три проекта по Програма за развитие на селските...

Община Стрелча кандидатства с три проекта по Програма за развитие на селските райони

СПОДЕЛИ
Чачов
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Реклама
финанси

Община Стрелча кандидатства с три проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
1.    „Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, община Стрелча”
Проектното предложение предвижда  благоустрояване на осем броя улици. Благоустрояването обхваща подмяна на цели участъци без носимоспособност с нова конструкция на настилката, изграждане на участъци без конструкция на настилката, фрезоване на асфалтовите пластове и подмяна с нови, подмяна на бордюрите, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата, подобряване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Старите тротоарите ще бъдат заменени с нови  с цел обезопасяване на пешеходното движение. С реализирането на проектното предложение  ще се възстанови  и подобри  съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на пътищата.
2.    „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”
В проектното предложение се предвижда изграждане на спортна площадка с настилка от изкуствена трева и подходящо осветление, с размери 38/19м., което ще се обособи в училищния двор на СУ „Св.Св. Кирил и Методий”.

3.    „Реконструкция на парк и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”
Проектното предложение предвижда подмяна на настилките на  пешеходните алеи с цветен асфалт и нови цветни бетонни павета, изграждане на сцена на открито, обособяване на различни кътове за отдих, игра и почивка, създаване  зони за фитнес на открито, детска площадка, беседка, места с пейки за отдих,  концептуални зони за детска игра с подбрани към тях тематични съоръжения, съобразени с възрастовата група на децата. Парковата среда ще се допълва с нови  осветителни стълбове с автономно захранване – 3.5 м. Проектът предвижда засаждането на нови видове дървесна растителност, вечно зелени храсти и затревяване на зелените площи.