Начало Общество Община Стрелча обяви прием на документи за отпускане на стипендии на деца...

Община Стрелча обяви прием на документи за отпускане на стипендии на деца с изявени дарби

16
0
СПОДЕЛИ
restorant

strelcha

Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 10.04.2016г. до 30.04.2016г. ще се приемат документи за определяне на специална стипендия на община Стрелча и годишна стипендия по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.
С Наредбата се определят условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от община Стрелча.
Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Право на отпускане на стипендия има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за периода от 10 април 2015 г. до 10 април 2016 г. с критерии:
• за Специалната стипендия на община Стрелча – ранг на състезанията: световни; европейски; балкански;
• за Годишна стипендия – ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални.

Областите за кандидатстване са:

• Наука и техника – математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
• Изкуство и култура – музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
• Спорт.
Документи за кандидатстване.
• Молба по образец;
• Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
• Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
• Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
• Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 10.04.2016 до 30.04.2016г .
Лице за контакти: Пенка Филипова -секретар на Комисия по стипендиите.

Допълнителна информация: Наредба за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча може да откриете ТУК.