Начало Общество Община Стрелча обявява прием на документи за еднократно финансово стимулиране на ученици...

Община Стрелча обявява прием на документи за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча

СПОДЕЛИ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
restorant

Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 13.06.2018г.  до 22.06.2018г. ще се приемат документи за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.

С Наредбата се определят условията и реда за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча.

Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.

Право на отпускане на еднократно финансово стимулиране има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за периода от 13 юни 2017 г. до 22 юни 2018 г.  с критерии:

  • ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални, регионални

Областите за кандидатстване са:

  • Наука и техника – математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
  • Изкуство и култура – музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
  •  Спорт.

Документи за кандидатстване.

  • Молба по образец;
  • Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
  • Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
  • Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
  • Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 13.06.2018г. до 22.06.2018г .

Лице за контакти: Пенка Филипова -секретар на Комисия по стипендиите.

Допълнителна информация: Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча може да я откриете на следния адрес: http://www.strelcha.bg – секция Общински съвет, раздел Наредби.