Начало Местна власт Община Стрелча предприе действия за намаляване на разходите за депониран битов отпадък

Община Стрелча предприе действия за намаляване на разходите за депониран битов отпадък

СПОДЕЛИ
Община Стрелча предприе действия за намаляване на разходите за депониран битов отпадък чрез сепариране на хартия, метал, пластмаса и стъкло

Спестени са  11780 лв само за 10 дена

Община Стрелча обособи площадка за предварително сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на общината.
Предприетите действия нареждат Стрелча до водещи общини с ясно изразена екологична политика.
Експерименталното ръчно сепариране на хартия, пластмаса, метал и стъкло при строго спазване на санитарните мерки за обеззаразяване, дава следните високоефективни резултати:
 

Сравнителен период  Събран битов отпадъкДепониран отпадък на Регионално депо – ПанагюрищеДължима сума за депониран отпадък за периодаОтделени за повторно оползотворяване картон, метал, пластмаса, стъклоОтделени за компостиране пръст, пепел, дървени стърготини и зелени отпадъциДължима сума за месец в лв  
812.02.2021    29. 280 т29, 280 т3 326 лв1.100 т0 т13 600 лв.
1519.02.2021  25.000 т3,830 т435 лв6.500 т15.000 т1 820 лв.
 Спестени: 11 780 лв.

Ползи:
1. С отделянето на отпадъци за повторно използване и компостиране Община Стрелча ще спестява приблизително 11 820 лв. на месец. (Само за една седмица Община Стрелча спести средства на данъкоплатците в размер на 2 251 лв. без да са включени спестените  разходи за гориво).
2. Осигурена е работа на 5 крайно нуждаещи се безработни лица.
3.Екологични ползи:
Чрез сепарирането на отпадъци за една седмица са сортирани следните видове отпадъци:
-60% пръст, пепел, дървени стърготини и зелени отпадъци за компостиране – 15 т
-23% пластмаса и найлон – 5.520 т за повторна употреба
-2% стъкло – 0.5 т за повторна употреба
15% смесени битови отпадъци – 3.830 тона за депониране на депото в Панагюрище.
Изчисленията показват, че депонираните отпадъци от община Стрелча са с 85 % по- малко от досега извозваните в Панагюрище. Община Стрелча депонира около 1800 т смесени битови отпадъци годишно или  средно 150 т на месец. От пробното сепариране става ясно, че при отделяне на рециклируемите отпадъци и предаването им разделно на ЕКОПАК се спестява огромен ресурс на данъкоплатците от община Стрелча, които ще се използват за други цели.