Начало Местна власт Община Стрелча с апел към жителите да изхвърлят отпадъците на регламентираните места

Община Стрелча с апел към жителите да изхвърлят отпадъците на регламентираните места

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Проблемът със замърсяването на околната среда става все по-осезаем и приема все по-застрашителни  размери.Община Стрелча не прави изключение от общата тенденция за безогледно изхвърляне на боклук в гористи местности и дерета.
 
От началото на годината Община Стрелча е почистила 8 нерегламентирани сметища –  3 в района на м. „Динчов камък“, 3 в землището на село Дюлево и 2 в землището на село Блатница.За почистването бе използвана техника и човешки труд, които струват скъпо на общинския бюджет – финансов ресурс, събран  от данъците на всички граждани.
В рамките на своите правомощия Община Стрелча е предприела следните действия:
На територията на общината са разположени 15 броя контейнери за зелена маса от които – 7 броя метални контейнера с обща вместимост 7 кубика и 8 броя метални контейнера с обща вместимост 4 кубика. Те ще бъдат отличени с надписи „ КОНТЕЙНЕР ЗА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ“.
ВАЖНО!  В контейнерите не трябва  да се изхвърлят битови отпадъци, хартия, пластмаса или друг боклук,  различен от зелена маса. Наличието и на най-малкото количество от тези отпадъци, в Регионално депо – Панагюрище целият контейнер се класифицира като битов и общината заплаща такса.
От община Стрелча отправят апел:
 

Уважаеми съграждани,

Проблемът със замърсяването не е единствено проблем на институциите, в частност на Община Стрелча. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е следствие на нашето разбиране за чист свят , осъзнаване на отговорността ни като граждани и способността ни да живеем в толерантна среда.
Като счита, че чистота на община е общ проблем, Общинска администрация – Стрелча призовава гражданите:
1.Изхвърляйте отпадъците разделно, дори да Ви струва усилие отдалечеността на контейнерите на „ЕКО ПАК”.
2.Сгъвайте до най-малък обем картонените опаковки и кашони.
3.Използвайте метода на компостиране на зелена маса и биоразградим отпадък в дворовете си.
4.Не изхвърляйте битов отпадък в контейнерите за зелена маса.
5.Сигнализирайте на дежурния в Община Стрелча на тел. 03532 2020 за всяко нарушение и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Направете снимки и ги предайте в общината, за да бъдат санкционирани нарушителите.