Начало Местна власт Община Стрелча с нов сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил

Община Стрелча с нов сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил

СПОДЕЛИ
За нуждите на сметосъбирането и сметоизвозването, и с цел намаляването на разходите и оптимизиране на дейността, Община Стрелча закупи напълно нова машина –  марка IVECO с вместимост 16 куб. м.
Новата придобивка бе изключително належаща с оглед амортизацията на наличната техника и неоправдано високите разходи за поддръжка и гориво.
Техническите  параметри на новия  автомобил ще допринесат   не само за икономисване  на средства на общината, но и за оптимизация на дейностите по почистване в града и населените места.
Средствата за закупуването му са осигурени от бюджета на Община Стрелча по предложение на кмета – инж. Георги Павлов и след решение на Общинския съвет.