Начало Бизнес Общината осигури европейски пари за нова вила в Лагера, три изложбени зали,...

Общината осигури европейски пари за нова вила в Лагера, три изложбени зали, фестивал, шахмат зона и крепост

СПОДЕЛИ

zx450y250_1893601Община Панагюрище подписа шест нови договора за отпускане на финансова помощ от Държавен фонд земеделие за изпълнение на проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Договорът по проект “Реконструкция на площад “ПЕНЧО ХАДЖИЛУКОВ” в град Панагюрище” е по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” и е на стойност 44 353,02 лева. Дейностите, които ще бъдат изпълнени при реализиране на проекта са: подмяна на настилки, плочи и бордюри на площада с нови; оформяне на покрит кът за отдих с шахматна дъска, паркови пейки и кошчета за отпадъци; оформяне и затревяване на зелени площи.

По Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект “Насърчаване на физическата активност на населението и подобряване на базата за отдих чрез реконструкция на ПАНАГЮРСКИ ДЕТСКИ ЛАГЕР в с. Панагюрски колонии”, договорът е на стойност 37 084,40 лева. В дейностите по проекта е включено външно саниране на Вила №7 на лагера с направа на топлоизолационен пакет на фасадата и на подпокривното пространство, както и цялостна подмяна на каменните облицовки на сградата.

Подписаният договор за изпълнение на проект “Проучване и почистване на крепостта “КАЛЕТО” в с. Баня” е по Марка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” и е на стойност 14 934,17 лева.В рамките на този проект ще се извърши изследване и оценка на научната и културна стойност на археологически обект Средновековна крепост “Калето” в село Баня, община Панагюрище.

Проект “ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖЕНИЯ С ТУРИСТИЧЕСКА ЦЕЛ” ще бъде изпълнен от Община Панагюрище по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”. Договорът е на стойност 25 397,90 лева. Този проект е надграждащ сега изпълнявания от Общината проект “Обособяване на център за временни изложения с туристическа цел” (реконструкция сградата на старата баня в града) и предвижда доставка и монтаж на вертикални и хоризонтални витрини с вградено осветление, подиуми и модули за сядане, както и закупуване и монтиране на климатици. След реализирането му, в новосъздадения център за временни изложения с обособени три експозиционни зали, ще бъдат подготвяни и представяни изложби на картини, тематични изложби, свързани с историята на общината, етнографски изложби, гостувания на външни изложби и други релевантни на центъра събития.

По Мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” се сключи договор за изпълнението на проект “Кампания за популяризиране на биоразнообразието на видовете гъби и фауната в община Панагюрище” на стойност 15 000,00 лева. С изпълнението на този проект се цели надграждане и разнообразяване постигнатото от проект “Кампания за популяризиране и опазване на природата”, който в момента се изпълнява от Общината. И двата проекта са ориентирани към подобряване материалната база на Природонаучния музей в Панагюрище. Двете кампании имат за цел да запознаят, популяризират и рекламират различните видове биоразнообразие на територията на общината.

По Мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” Община Панагюрище сключи договор за изпълнение на проект “Популяризиране на местното фолклорно наследство чрез провеждане на Младежки фолклорен фестивал в град Панагюрище”, който е на стойност 15 000,00 лева. Проектът цели, чрез реализирането на Младежки фолклорен танцов фестивал в град Панагюрище, да се съхранят, популяризират и рекламират в страната и чужбина характерни местни танци и култура.

Дейностите по проектите трябва да приключат към дата 30 май 2015 година.

 

1 КОМЕНТАР

  1. Само за статистиката – Съвсем малка заслуга има и МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – справка – подписаните договори са не само с ДФЗ, но и с МИГ. Не, че това е много важно !
    0    0