Начало Местна власт Общината отчита 115.32% събираемост на данъците за 2014 година

Общината отчита 115.32% събираемост на данъците за 2014 година

СПОДЕЛИ
restorant

Панагюрище центъраИзпълнението на данъчните приходи за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 година като цяло е в размер на 1 418 496 лв., което представлява 115.32% от утвърдения начален план, става ясно от внесения в общинския съвет отчет на кмета Никола Белишки за третата година от мандата му.

Изпълнението на неданъчните приходи и по конкретно такса битови
отпадъци е в размер на 1 303 721 лв., което представлява 98,84% от
утвърдения начален план.

В сравнение със същия период на 2013 година като цяло са събрани повече
приходи с общо 422 534 лв. По отделните пера повишението е следното:

. От данък върху недвижимите имоти с 54 568 лв.;
. От данък върху превозните средства с 91 978 лв.;
. От туристически данък с 2 698 лв.;
. От такса битови отпадъци с 272 954 лв.
. От други данъци с 336 лв.

От общината отчитат, че са  изпратени 20159 броя съобщения на физически и юридически лица за размера на дължимите местни данъци и такси, както и сроковете за тяхното плащане. За първи път в данъчните съобщения през 2014 година са включени и задълженията за данък върху превозните средства, както и информация за неплатени задължения за минали години и начислените лихви, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.

За просрочилите задълженията си са били подготвени и изпратени над 3600  покани за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК. В резултат на това от началото на 2014 г. са постъпили 456 631 лв. приходи от неплатени данъчни задължения за минали години. От тях 362 152 лв. са от физически лица
и 94 479 лв. са от юридически лица и лихви за просрочването им,в размер на
56 179 лв. От управата отчитат, че през 2014 г. е предоставена  възможност на данъкоплатците за плащане на задължения чрез ПОС устройство, което да ги улесни при погасяване на техните задължения. През месец март 2014 година е подписано споразумение, което дава възможност Община Панагюрище да събира автоматично данъците си от всички точки на страната в касите на „ИЗИПЕЙ“ и от целия свят чрез интернет системата „ИПЕЙ“, като тази мярка се е оказала особено ефективна за високата данъчна събираемост, става ясно от отчета.