Начало Местна власт Общината стартира проект за Център за работа с деца на улицата

Общината стартира проект за Център за работа с деца на улицата

СПОДЕЛИ

На 05.07.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Панагюрище ще се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0006 „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предвижда се в центъра да се приютяват скитащи деца в тежко социално положение, на които ще се подсигуряват подслон, храна и работа с педагози.

Общата стойност на проекта е 803 600,00 леваот които:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 683 060,00 лева.
  • Национално финансиране – 120 540,00 лева.

Начало на проекта: 02.09.2020 г.

Край на проекта:    02.09.2022 г.