Начало Култура ОБЩИНАТА СТИМУЛИРА МЕСТНИ ТВОРЦИ ПО ПРОЕКТ „ПАНАГЮРИЩЕ ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО

ОБЩИНАТА СТИМУЛИРА МЕСТНИ ТВОРЦИ ПО ПРОЕКТ „ПАНАГЮРИЩЕ ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници

До 31 март 2021 година е срокът, в който местни творци могат да кандидатстват за финансиране по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“.

Условието е да кандидатстват творци, родени или с адресна регистрация в община Панагюрище, културни институти, неправителствени организации и творчески сдружения, регистрирани на територията на община Панагюрище.

Проектите трябва да бъдат свързани със създаване, съхраняване и разпространение на научни изследвания, документални издания, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на общината и художествена литература. Също възстановки, спектакли и други, свързани със значими събития, включени и в културния календар на Община Панагюрище.

Срокът за обявяване на одобрените проекти на интернет страницата на Община Панагюрище е до 31 май 2021година. Проектите се подават в Община Панагюрище в Центъра за административно обслужване /партер/ или по пощата на адрес: град Панагюрище, п.к. 4500, пл. „20-ти април” №13.

file icon doc ОБЯВА

file icon docФормуляр за кандидатстване

file icon rtf ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ