Начало Местна власт Oбщината забрани събирането на повече от двама души на открито

Oбщината забрани събирането на повече от двама души на открито

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници
Реклама
финанси

Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 година се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 година, като се създава нова т.9 със следния текст:

„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.”

Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.

С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.

ЗАПОВЕД № РД-01-131/17.03.2020г.