Начало Местна власт Общините Септември, Ракитово и Панагюрище начело в рейтинга по прозрачност на ПДИ

Общините Септември, Ракитово и Панагюрище начело в рейтинга по прозрачност на ПДИ

СПОДЕЛИ

Преди минути в пресклуба на БТА в София програма „Достъп до
информация” (ПДИ) огласи резултатите от годишното проучване чрез
оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до
административните структури в системата на изпълнителната власт,
включително в Пазарджишка област.
В периода 22 февруари – 12 април 2019г. ПДИ прегледа и оцени интернет
страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на
централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и
независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 564
електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за
достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018г. Задължение за
изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за
постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и
причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000
г., а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008
г. (чл. 15а).
Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват
задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на
информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по
електронен път.
Нивото на прозрачност през 2019 бе оценявано с точки по 119 индикатора
за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините,
и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.
На 2 април 2019г. ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от
проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите
коментари.
Каква е картината за Пазарджишка област в рейтинга на активната
прозрачност на институциите’2019?
На най-предно място от всички изследвани 205 общини – 45-то, е
община Ракитово, която го дели с община Брезник със 73.0 т. Следва
община Панагюрище (72.0 т.), която дели 50-о място с община Тутракан.
На 59-о място е община Септември (69.5 т.), община Пещера е на 61-о
място (69.0), а община Велинград – на 63-о (68.5 т.). Община Брацигово си
поделя 74-о място с община Мизия (66.6), а община Сърница дели 86-о
място с колегите от Хасково (64.5). Община Пазарджик е на 104-о място
(61.4), община Стрелча е на 111-о място (60.2), а община Лесичово е
стъпила на 124-о място заедно с общините Айтос, Ардино, Кула, Лясковец,
Чупрене и Своге (57.8). Община Батак е на 140-о място (55.0), а община
Белово е на 195-о място (37.0).
Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи
публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното

обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за
обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и
бюджетна прозрачност на общинските администрации.
В рейтинга по общини прави впечатление прогресът на повечето органи на
местно самоуправление. През 2019 ПДИ надгради модул „Проучвания“
във вътрешната информационна система с подобрени функционалности.
Новата система генерира отделно Рейтинг на активната прозрачност на
общините: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/rankings-municipalities .
Така сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре
или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция:
https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/comparative-rankings .
В рейтинга на териториалните държавни институции на
изпълнителната власт с най-добри показатели отново е РИОСВ-
Пазарджик, която е на девето място. С най-ниски показатели на 91-о
място е РУО МОН-Пазарджик от общо 114 институции.
В общия рейтинг от 292 институции община Септември е на най-
предното 55-о място (55.0), община Ракитово е на 57-о място (60.0 т.),
следвана от община Пещера (59.0) на 61-о място и общините Панагюрище
и Сърница на 64-о място (58.5). На 68-о място е РИОСВ-Пазарджик (58.0),
а на 72-о място е община Брацигово (57.6), а община Велинград е 84-а с
55.5 точки. По-нататък в класацията на 109-о и 110-о места са община
Пазарджик (52.4) и РЗИ-Пазарджик (52.3). ОД „Земеделие”-Пазарджик е
на 142-о място (48.3), ОД МВР-Пазарджик е на 203-о място (40.8 т.), на
207-о място е РДГ-Пазарджик (40.3). Областна администрация-Пазарджик
е на 224-о място (37.8), РУО МОН е на 234-о място (36.0, а община Белово
е на 251-о място, което дели с община Радомир с 32.5 т.
През 2019 ПДИ надгради модул „Проучвания“ във ВИС, което позволява
още по-ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо
задълженията на различите видове административни структури, подобрена
функционалност при генерирането на рейтингите на активнта прозрачност
и сравенителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години.
Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от
индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.
ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен
път до 564 институции, както и получената информация – отчета за
постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018
или посочването на електронния адрес в страницата на институцията,
където те са публикувани.
Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на
информация по електронните заявления за достъп до информация:
https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/stats

Проучването се осъществява в рамките на проекта Консултативен център
за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.
„Отчитаме по-голяма прозрачност на институциите”, каза
изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. И даде пример с
многото близки точки между различните институции в отделните
рейтинги. Например при общините на първо място е Търговище, а с почти
същите точки са Белоградчик, Челопеч, Девня и Банско. Като един от
проблемите тя изтъкна е липсата на обратна връзка при подаване на
електронни заявления, както и регистрацията им. Този проблем обаче ще
бъде отстранен след стартирането на платформата за достъп до
информация, която е готова, но още не е задействана.
Юристите Александър Кашъмов и Стефан Ангелов пък обясниха, че
заради новия антикорупционен закон по-малко институции публикуват
списъците със служителите си, които трябва да подадат декларации за
конфликт на интереси и самите декларации. Така само 70% или 392 от
органите са публикували своите списъци със служители, подали
декларации по закона. Едва 55% или 311 организации са публикували
самите декларации.
Какво бе положението за 2018-а? Тогава община Велинград бе с най-
прозрачен и достъпен сайт от органите на местно самоуправление в
Пазарджишка област, а община Белово отново бе на другия полюс.
РИОСВ-Пазарджик продължаваше да е отличник в това отношение, а РУО
МОН трябваше да надгражда най-много.