Начало Местна власт Общинската  епизоотична комисия в Стрелча с мерки след установено огнище на туберкулоза по...

Общинската  епизоотична комисия в Стрелча с мерки след установено огнище на туберкулоза по говедата

СПОДЕЛИ
Във връзка с възникнало първично огнище на заболяване от туберкулоза по говедата в животновъден обект на територията на община Стрелча и проведено на 11.11.2022 г. извънредно заседание   на  Общинската  епизоотична комисия, уведомяваме населението за приетите  мерки за предотвратяване разпространението на заболяването  на територията   на община Стрелча.
Мерките за  контрол и недопускане разпространението на заболяване от Туберкулоза при хора и животни на територията на община Стрелча включват  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ, както следва:
  1. Да не извеждат селскостопански животни и  домашни любимци на територията на община Стрелча, които не са идентифицирани / без ушни  марки или чипове/  и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните;
  2. Да декларират пред районния ветеринарен лекар  вида, пола и броя на притежаваните от тях животни и да ги предоставят за идентификация, имунизация и диагностички изследвания /в т.ч.туберкулоза/;
  3. Да се извършва дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни, места за съхранение на торта и местата за водопои в населените места.
  4. Забранява се провеждането на пазари и изложби на домашни любимци, селскостопански животни и техните продукти на територията на Община Стрелча.
   Препоръчително е да се консумира мляко само след термична обработка. Пастирите и собствениците на селскостопански животни и домашни любимци  да предприемат извършване на  лабораторни изследвания , включително на лицата, които са в пряк контакт с животни.