Начало Местна власт Общинският съвет гласува бюджет от 20 253 132 лева

Общинският съвет гласува бюджет от 20 253 132 лева

СПОДЕЛИ
restorant

Рекордния за община Панагюрище бюджет в размер на 20 253 132 лв.гласуваха днес общинските съветници.

Сесията започна с минута мълчание в памет на жертвите на комунистическия режим, след което съветниците пристъпиха към дневния ред, главна точка в който бе приемането на бюджета на общината.  Дебатите този път протекоха спокойно и конструктивно.

С този бюджет в максимална степен защитаваме интересите на жителите на община Панагюрище, заяви кметът Никола Белишки.

В своето изказване председателят на комисията по бюджет и икономика  Христо Шиндаров изрази увереност,  че  цифрите, заложени във финансовата рамка ще бъдат изпълнени. Той подчерта, че и тази година общината ще продължи да подкрепя малките населени места, но препоръча кметствата да бъдат по-инициативни по отношение на събирането на местните данъци и такси.

Бюджетът на община Панагюрище  не решава проблеми, а предлага политики – последователни, мотивирани и обезпечени – посочи председателят на комидията по здравеопазване и социални политики Томи   Наплатанов.

Като балансиран определи бюджетът за тази година лидерът на БСП Станимир Велчев. Според него финансовата рамка покрива всички сектори и осигурява развитие на общината.

Пламен Търкаланов от групата на Реформаторския блок пък обърна внимание, че тази година в бюджета са предвидени средства за решаване на проблема с бездомните кучета.

От своя страна кметът Никола Белишки благодари на съветниците за свършената работа по комисии,  за деловия и конструктивен тон на дебатите, както и на кметовете на кметства за осигурените условия за преминалите обществени обсъждания.

На финала с 22 гласа „за“ и само един въздържал се- съветникът Стоян Христов от групата на реформаторите, бюджетът бе приет.

Припомняме, че заложените приходи от делегирани държавни дейности са 9 091 899 лева и местни приходи 11 161 233 лв. Планираните приходи от имуществени данъци за 2018 година са в размер на 1 612 900 лв., от патентен данък 300 900 лв.,данък върху недвижими имоти 550 000 лв, данък върху превозните средства 750 000 лв. и туристически данък 19 000 лв. Планираните приходи от общинска собственост са в размер на 908 663 лв., от глоби, санкции и наказателни постановления – 80 000 лв., а приходите от концесия – 2 246 000 лв. Очакваните постъпления от централния бюджет са 9 550 340 лв.

Инвестиционната програма на общината за настоящата година е на стойност 8 718 849 лева, от които собствени средства 2 899 147 лв. и целева субсидия от държавния бюджет 405 800 лв, и средства по оперативните програми на ЕС 5 416 902 лв.