Начало Общество Общинско пчеларско сдружение „ Акация“ Панагюрище проведе отчетно-изборно събрание

Общинско пчеларско сдружение „ Акация“ Панагюрище проведе отчетно-изборно събрание

СПОДЕЛИ
restorant

Събранието преизбра за председател на УС Стоимен Чуклев

На 23.03.2018г. Общинско пчеларско сдружение „ Акация“
Панагюрище проведе отчетно-изборно събрание. То бе открито от председателя на сдружението г-н Стоимен Чуклев.
Със ставане на крака и сведени глави бе почетена паметта на
починалите през изтеклата година колеги пчелари.
След обявяване на дневния ред на събранието, се премина към прочитане на отчетния доклад за работата на УС и сдружението, проекторешения, проектобюджет за 2018 – 2019 г. и предложение за избор на нов управителен и контролен съвет.
В отчетния доклад бяха отразени по-значимите събития случили се през петгодишния мандат. Такива бяха: организиране и честване на 100 години организирано пчеларство в Панагюрище, издаване на албум,
провеждане на утвърдилия се, вече, конкурс с децата, съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие, на тема – „Пчеларството – екология и плодородие, пчелния мед – здраве и дълголетие“, водените лектории за повишаване на теоретичните и практични познания на пчеларите,
организираните срещи за обмяна на пчеларски опит и т.н.
Докладът бе критичен и аналитичен. Изтъкнаха се положителните и слаби страни в работата на сдружението, и насоки за подобряването им.
Изказванията също бяха в този дух.
След приемане на материалите на събранието, бе избрано ново ръководство от девет човека УС и трима – контролен съвет.
Събранието преизбра за председател на УС г-н Стоимен Чуклев. Проведе се и първото заседание на УС за конструиране и поставяне предстоящите задачи.
За заместник председател бе избран Стоян Ножделов, Минко Галчев за секретар, Цвятко Деянов за касиер и членове: Валентин Найденов, Георги Пандуров, Радко Колибанеков, Георги Цуцеков и Милен Дюлгеров. За председател на Контролния съвет бе избран Захари Захариев и членове:
Стойко Босев и Пандали Бозаджиев.