Начало Общество Обучение на киберскаути в ОУ „Проф. Марин Дринов“

Обучение на киберскаути в ОУ „Проф. Марин Дринов“

СПОДЕЛИ
restorant

prof-marin-drinov

На 29 и 30 септември, 30 ученици от шестите класове ще преминат обучение по програма „Киберскаут“ на Националния център по безопасен интернет. Училището е сред шестте училища в страната /другите училища са от градовете Божурище, Елена, Шабла, Поморие и Стара Загора/, кандидатствали и спечелили такова обучение. Паралелно с учениците, през втория ден в обучението ще се включат и 19 учители. Те ще бъдат обучени да подпомагат и подкрепят децата в следващите им стъпки – подготовка и участие в национално състезание между училищните киберскаут- отбори.

Обучението ще се проведе от специалисти от Центъра по безопасен интернет. Основната им цел ще бъде да изградят компетентентности у учениците за осъществяване на дейности сред съучениците им, свързани с превенция на рисковотоповедение във виртуалнотопространство.Методът „връстници обучават връстници“ е подходящ за 13- годишните и прилагането му е удачно за осществяване на конкретните задачи на програмата „Киберскаут“. А те са: да се насърчи промяна в поведението на децата и юношите във виртуалното пространство чрез предоставяне на информация, да се упражнят умения и работа с нагласи; да се създадат условия за пълноценно партньорство между учениците и ангажираните с тях възрастни и професионалисти-учители, родители, други; да се насърчат децата чрез киберскаутите да се обръщат към Центъра за безопасен интернет при проблеми във виртуалното пространство; да се стимулират училищата да организират инициативи за повишаване на осведомеността на децата за рисковете във виртуалното пространство и пътищата за тяхното предотвратяване.

Официалното откриване на обучението ще стане в Актовата зала на ОУ „Проф. Марин Дринов“ на 29 септември , от 9.00 часа.