Начало Бизнес Публикуваха списък с къщите за гости, които ще връщат пари

Публикуваха списък с къщите за гости, които ще връщат пари

СПОДЕЛИ
къщи

Държавният фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува на сайта си пълен списък на къщите за гости, на които ще бъдат издадени актове да върнат 100% от получените европари. В списъка са посочени фирмите и сумите, които трябва да върнат.

Фондът откри процедура по издаването на актовете за установяване на публично държавно вземане във връзка с проверка на къщи за гости, съобщиха от фонда на сайта си преди 4 дни.

До момента са обработени 276 от общо 288 проекта, получили финансиране за изграждане за периода  2007-2013 г.

Открити засега са 253 производства за общо 46,4 млн. лв. От тях, 158 проекта са с наложена пълна санкция, т.е ще връщат изцяло получените суми, като става дума за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на които не е наложена санкция към момента са 23.

Останалите 12 инвестиции още са в процес на проверки.

Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости, констатирани от Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие“, са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения са за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

От ДФЗ припомнят, че по разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите през юни тази година бяха проверени всички проекти, получили финансиране за изграждане на къщи за гости, получили средства в периода 2013-107 година, за които 5-годишния период на мониторинг не беше изтекъл.

Бяха проверени общо 295 къщи за гости. От тях 288 проекта бяха в период на мониторинг и 7 – в извън мониторингов период, по постъпили сигнали на журналисти. Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв.

Вижте тук списък на всичкикоито трябва да възстановят изцяло получените средства