Начало Общество Обявяват търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир „Калината...

Обявяват търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир „Калината ”

467
0
СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Калината ” – публична общинска собственост , имот с идентификатор 55302.111.405 по КККР на гр. Панагюрище, местност „Калината”, землище Панагюрище.

1. Срок за отдаване под наем

10/десет/ години – от 2016 г. до 2026г.

2. Начална тръжна наемна цена и размер на депозита за участие в търга

3. Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на 450.00 лв. с ДДС , а депозита за участие в размер на 90.00лв. ( 20% от началната тръжна цена).

4. Дата на провеждане на търга

04.08.2016г. от 10.00 часа, последваща дата – 11.08.2016г.

5. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

6. Оглед на обектите

От 25.07.204г. до 03.08.2016г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация в размер на 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 25.07.2016г. до 03.08.2016г.

7. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 03.08.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 10.08.2016 г.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

Стая 306 на Община Панагюрище  и на  тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров