Начало Общество ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПОДХОДА ВОМР

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПОДХОДА ВОМР

СПОДЕЛИ
restorant

На 16 и 17 август 2017 г., в с. Хаджиево и с. Величково, ОИЦ – Пазарджик и екипът на МИРГ – Пазарджик представиха възможностите в рамките на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за Пазарджишка община.

Целта на информационните срещи бе да се запознаят жителите на населените места с Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 в рамките на подхода ВОМР, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от разработване на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие” в Пазарджишка община, където следва да бъде изпълнявана подготвената стратегия.

Организираните срещи са част от проект BG14MFOP001-4.001-0006-C01 „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.