Начало Бизнес Около една трета от заявленията за безлихвен кредит са отхвърлени

Около една трета от заявленията за безлихвен кредит са отхвърлени

СПОДЕЛИ
Община Панагюрище

За малко повече от месец от старта на гаранционната програма на ББР за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица банките-партньори по програмата са отпуснали над 28 млн. лева, съобщи Българската банка за развитие.

Постъпилите до момента искания за кредити са 12 958, от които потвърдени са общо 6 735, а обработващи се – 2 587. Средната стойност на заемите е близо 4 100. Почти 75% от исканията са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се, показва статистиката на ББР. От данните става ясно, че към момента 3 636 заявления са били отхвърлени.

От държавната банка казват, че обичайно отказите са на т. нар. формално основание, тоест нещо липсва. Примерно липсва документ с който с установява регистрацията на лицето като самоосигуряващо се. Липсва документ, че е прекъснал дейност. Или има неизпълнени задължения на работодателя по отношение на осигуровките му.

Иначе от 8 юни към програмата се присъедини и Централна кооперативна банка, която започва да приема заявления от 15 юни. Това е десетата банка, която ще отпуска безлихвени заеми по програмата след Алианц банк, банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет банк, ОББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк.

Както вече е ставало дума, програмата, по която гарант е Българската банка за развитие, цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд заради кризата, породена от COVID-19. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева.

За кредит може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите не да се дължат такси, комисиони и неустойки.

Правителството обезпечи провеждането на програмата с 200 млн. лв., с които бе увеличен капиталът на ББР.

Някои от нейните тънкости са, че по нея могат да кандидатстват хора, които са срочен трудов договор, трудов договор с изпитателен срок или трудов договор на непълен работен ден. За тях също се запазва условията да са в неплатен отпуск, да не се възползват от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, както и да декларират, че ще се върнат на работа в същата компания.

Изрядното кредитно досие не е изискване при кандидатстване, но поради налаганите им строги нормативни изисквания търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4 500 лева, но не по-малък от 1 500 лева.

Доста любопитно е, че ББР позволява кандидатстване за кредит, ако кандидатът има просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банката.  В този случай обаче потребителят трябва да декларира пред банката, че е запознат и е съгласен със средства от кредита да бъдат погасени лични задължения по наложения запор.

Очаква се съвсем скоро ББР да измени условията по програмата. Идеята на експертите от банката е да може да се кандидатства и след като вече гражданите са си възстановили нормалния трудов процес, т.е. неплатеният им отпуск е приключил и са се върнали на работа.

Източник