Начало Здраве Онкологичен център в МБАЛ „Уни Хоспитал“ с публикация в престижното медицинско издание...

Онкологичен център в МБАЛ „Уни Хоспитал“ с публикация в престижното медицинско издание Japan Journal of Research

СПОДЕЛИ
Реклама

Ракът на гърдата е вторият по честота злокачествен тумор в света и най-честото онкологично заболяване сред жените. Лъчелечението при карцином на лява млечна жлеза предизвиква по-висока честота на исхемична болест на сърцето и повишава риска от преждевременна сърдечна смъртност.

Тригодишният опит на отделението по Лъчелечение към Онкологичен център „Уни Хоспитал“ при облъчване на пациентки с карцином на лява гърда във фаза на дълбоко вдишване бе обобщен в публикацията „Сравнителен дозиметричен анализ при карцином на лява гърда след лъчелечение с техника на облъчване при дълбоко вдишване и при свободно дишане“, публикувана в престижното медицинско издание Japan Journal of Research.


Автори на статията са д-р Кирил Желев – лекар в отделението по Лъчелечение и медицинския физик Спаска Ковачева-Дамянова. Д-р Росица Кръстева – началник на Онкологичния център в „Уни Хоспитал“, д-р Захари Захариев – началник на отделението по Лъчелечение в „Уни Хоспитал“ и проф. Лена Маринова (КОЦ – Русе), са част от научния колектив на статията.

Екип с висок професионален опит
Високотехнологична апаратура
0357 88 546 – Регистратура, Отделение по медицинска онкология
Д-р Росица Кръстева – началник на Онкологичен център в „Уни Хоспитал“ и отделението по медицинска онкология
0357 88 584 – Регистратура, Отделение по лъчелечение
Д-р Захари Захариев – началник на отделението по лъчелечение
0357 88 504 – Регистратура, Отделение по нуклеарна медицина
Д-р Васил Станчев, началник на отделението по нуклеарна медицина