Начало Култура Организират I-ва Национална конференция „Достъп на младите хора до култура“

Организират I-ва Национална конференция „Достъп на младите хора до култура“

СПОДЕЛИ

На 12 август 2013 – обявен от ООН за Международен ден на младежта, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) организира I-ва Национална конференция „Достъп на младите хора до култура“, на която са поканени членовете на БАРОК, българските общини, приели декларацията, университети, културни, образователни и младежки организации и държавни институции.  При откриването на конференцията тържествено ще бъде подписана съвместна Декларация за достъп на младите хора до култура в България от БАРОК, Националния младежки форум, Министъра на културата, Министъра на младежта и спорта, Министъра на образованието и науката, Министъра на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националния център за европейски и младежки програми и инициативи и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Основна цел Националната конференцията да постави началото на национално отговорен диалог между всички участници в социалния диалог в областта на културата и младите хора за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща обществена среда за приобщаване на младите хора към културата в България.

Вдъхновени от Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура (приети на 19 ноември 2010, обнародвани в Официален вестник на ЕС, бр. С 362/2 от 03.12.2010), членовете на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) приеха с решение на Общото си събрание от 29 март 2013 г. Декларация за достъп до култура на младите хора.

На 30 май 2013 година, в рамките на Европейската младежка седмица'2013,  БАРОК съвместно с Българската асоциация на младежките работници стартира НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА“, като се обърнахме и към всяка българска община да се присъедини към Декларацията за достъп на младите хора до култура чрез приемането й от общинския съвет и  насърчихме всяка културна организация, културен институт и младежка организация да се присъединят към Декларацията за достъп на младите хора до култура. До момента над 50 български общини са се присъединили към Декларацията.

Вашето съпричастие към Националната кампания за достъп на младите хора до култура е ключово за стимулирането на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора в културните процеси, за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура и за утвърждаване на социалната мисия на българската култура.

За допълнителна информация за Националната кампания може да получите на:

 www.barok-bg.org и ел. поща: dostap@barok-bg.org

д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0887 652 131