Начало Общество Организират курс за капитани, вижте подробностите!

Организират курс за капитани, вижте подробностите!

СПОДЕЛИ

Фирма Интерпан ООД съвместно с фирма „КИБЕЛА“ – ЕООД организира курс за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море“ и „Водач на малък кораб“ съгласно заповед № 3 – 325/ 07.10.2013год. и № 3 – 47/ от 19.03.2018 год. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“, в изпълнение на Наредба №6, за компетентноста на морските лица в Република България.

Курсът е с продължителност 106 учебни часа и ще се провежда интензивно в почивните дни на месец юни. Цената за един участник е 700 лв. и включва обучение от лицензиран преподавател и издаване на свидетелство за завършен курс което ви позволява да се явите на изпит пред Морска Администрация.

Таксата за изпита се заплаща допълнително, директно на МА.

Правоспособноста ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ дава право на притежателя ѝ да управлява кораб с дължина до 20 м., без ограничение на мощността, по море и в българския участък на р.Дунав. Максимално допустимият брой на хора, разрешен за превоз с малък кораб е 12, в това число екипажът. С тази правоспособност може да бъде заемана длъжноста моряк на кораби, плаващи по море и по вътрешните водни пътища на Европа.

Теория:

– Международни Правила за Предпазване от Сблъсъци по Море (МППСМ) COLREG;

– Комбинирана Система от Плаващи Знаци IALA;

– Теория и устройство на кораба;

– Навигация

– Магнитни компаси

– Девиация на магнитния компас

– Навигационни карти

– Работа по карта

– Маневриране

– Заставане/Отплаване

– Котви

– Определяне на мястото на кораба

– Навигационни инструменти и как да ги използваме. – Основи на Морското законодателство;

– Морска метеорология; Как да прогнозираме времето на море за няколко часа напред; Умения да се прави прогноза по местни признаци;

– Основи на морската практика

– Морски възли; Палубни инструменти;

– Корабни двигатели

– Основни принципи на работа

– Повреди – как да ги намираме и отстраняваме;

ПРАКТИКА:

– Управление на моторна лодка или яхта ; Маневриране

След успешно положен изпит, получавате следните правоспособности:

1. Международен сертификат – Шкипър/Skipper.

2. морско правоспособно лице

3. Превоз на до 12 души, включително екипажа, на борда на плавателния съд.

4. Капитан на плавателен съд до 40 бруто тона по море и р. Дунав за спорт, туризъм, спортен риболов и развлечения.

5. Моряк на български и чуждестранни кораби. По желание и допълнително обучение и заплащане от 50 лв. може да придобиете и право за явяване на изпит за капитан по вътрешните европейски водни пътища и канали.

За информация и записване телефон: 0884198810