Начало Общество Организират ученически конкурс на тема „Траките – древни и мистични”

Организират ученически конкурс на тема „Траките – древни и мистични”

49
0
СПОДЕЛИ
Панагюрското златно съкровище
Реклама
финанси

655-402-panagiurskoto-zlatno-sykrovishteОбщина Панагюрище, Исторически музей-Панагюрище  и Обединен детски комплекс организират ученически конкурс на тема: „Траките – древни и мистични”

Конкурсът се посвещава на 65-годишнината от откриването на Панагюрското златно съкровище – 8 декември 1949 г.

РЕГЛАМЕНТ:
І. Конкурс за мултимедийна презентация – тракийско изкуство, ритуали, митология, въоръжени. В конкурса могат да участват ученици разделени в две възрастови групи:
Първа група – 5 – 8 клас
Втора група – 9 – 12 клас;
Условия за участие:
– Времетраене на презентацията до 10 минути.
– Формат – компютърна програма по избор.
– Носител – CD, DVD
– Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.
– Участието може да бъде колективно или индивидуално.
– Ще се поощрява използването на авторски материали.

Мултимедийната презентация да бъде придружена с необходимата информация за автора в текстов файл:
– трите имена на участника;
– училище/ извънучилищно звено – школа, клуб и пр., клас и населено място;
– телефон и e-mail за връзка;
– име на произведението;
– име на ръководителя, ако има такъв.

Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците.
При създаване на идейните проекти да се използва лицензиран или свободно разпространяван софтуер.
ІІ. Конкурс за рисунка и пластика – тракийско изкуство, ритуали, митология, въоръжени. В конкурса могат да участват ученици разделени в три възрастови групи:
Първа група – 1 – 4 клас
Втора група – 5 – 8 клас;
Трета група – 9 -12 клас
Техника : по желание.
Творбите да бъдат придружени с необходимата информация за автора:
– трите имена на участника;
– училище/ извънучилищно звено – школа, клуб и пр., клас и населено място;
– телефон и e-mail за връзка;
– име на произведението;
– име на ръководителя, ако има такъв.
Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците.

От всяка възрастова група конкурс ще бъдат отличени I, II и III място с грамоти и предметни награди.
ІІІ. СРОКОВЕ:
1. Краен срок за получаване на конкурсните материали – 01. 12. 2014 г. в Обединен детски комплекс на адрес гр. Панагюрище, ул. „Ангел Шишков” № 10
2. Тържественото откриване на изложбата с конкурсните материали и награждаване на удостоените с призови места участници ще се извърши на 05. 12. 2014 г. от 17,00 ч. в ТДП.

За контакт и информация:
ОДК тел. 0357/ 62272; GSM: ; e-mail: odkpan@abv.bg;
Исторически музей Панагюрище тел. 0357/ 63712;e-mail: <histmuzpan@abv.bg>