Начало Общество Още 11 тона храни предоставя БЧК – Панагюрище

Още 11 тона храни предоставя БЧК – Панагюрище

СПОДЕЛИ

Резервът от храни, останали от програмата за хранителна подкрепа на социално слаби, да се предостави на нуждаещите се в общините, реши националното ръководство на Червения кръст в изпълнение на ангажиментите по линия на ЕС. Припомняме, че Червеният кръст беше организацията, натоварена с техническото изпълнение на благотворителната акция в европейски мащаб.

Панагюрската организация на БЧК предоставя на Дом „Павел Бобеков“, Център „Дъга“ и Домашен социален патронаж в Панагюрище всички налични резерви. Храните са  точно 12 тона.