Начало Общество Остър недостиг на магистрати в Пазарджишко

Остър недостиг на магистрати в Пазарджишко

СПОДЕЛИ

За недостиг на съдии и прокурори алармират магистратите от Пазарджишкия регион.Кадър от Районния съд във Велинград се наложи да бъде командирован в Окръжния съд в Пазарджик заради остра липса на кадри. Макар и в родопския град съдиите да са на критичния минимум – само трима, доскорошният председател Веселин Петричев в момента покрива празен щат в областния център.

Без него нямало как да се сформират необходимите два въззивни състава, в които задължително влизат по трима съдии, обясни пред Дарик административният ръководител на Окръжния съд Елеонора Серафимова.

Веселин Петричев ще остане в Окръжния съд до провеждане на конкурс и заемане на длъжността. Такъв все още не е обявен, очаква се това да стане до няколко месеца. Вакантните щатове в момента са два съдийски, а от 6 юли ще бъдат освободени и още два за младши съдии.

Кадровият дефицит в системата е тежък проблем, особено в малките районни съдилища, за който отдавна се търси решение, но трудно може да бъде намерено. Не е рядкост за обявените конкурси да няма нито една подадена кандидатура. Явяващите се младши съдии пък участват с една цел – да влязат в системата и така да им се отвори възможност скоро да се преместят в големите градове. Елеонора Серафимова прогнозира, че скоро няма да се види краят на така заформилата се криза за служители на Темида.

Остър недостиг има във всички съдилища в региона, а това води до натовареност на останалите работещи магистрати, на каквато не са били подложени никога досега. Затова за Велинград е обявен конкурс за т.нар. „първоначално назначаване“ – възможност да бъде нает юрист извън системата, при условие, че отговаря на критериите за заемане на съдийски пост.

Магистратите не са достатъчни на брой и в Панагюрище, и в Пещера, откъдето пък един съдия вече трета година е командирован по необходимост в Софийския районен съд, а отсъствието му се отразява чувствително върху натовареността на останалите само трима.

Съдия Петричев в продължение на два мандата беше председател на Велинградския районен съд, а след изтичането им не се дава право на трети. На практика обаче магистратът по стечение на обстоятелствата изкара още един мандат, докато течаха конкурси без никакви желаещи за поста. След поредното обявление без нито една кандидатура съдия Серафимова определи със своя заповед Наташа Даскалова за временно изпълняваща длъжността до провеждане на конкурс и избор на титуляр.