Начало Общество От 1-ви до 4-и клас децата ще учат на индивидуални чинове

От 1-ви до 4-и клас децата ще учат на индивидуални чинове

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Кабинетите по химия трябва да са с камина, по музика – с пиано, а всяко училище следва да има зона за обучение по безопасност на движението по пътищата

Учениците от началния етап от 1-ви до 4-и клас ще стоят на индивидуални чинове или маси със столове. По време на самоподготовката им в занималнята те трябва да разполагат с 2 км метра на човек. В прогимназиалния етап няма такова изискване, т.е. учениците могат да бъдат и на двойни чинове. Кабинетите по химия трябва да са снабдени с камина, тези по музика – с пиано, по технологии и предприемачество – с куп инструменти като поялник, шевна машина, готварска печка и т.н. Това са част от минималните изисквания пред училищата у нас, заложени в проектонаредбата на МОН за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностна подкрепа.

Въпросният проект бе изпратен за мнения до училищните директори през лятото на 2019 г. Тогава той предизвика доста полярни оценки заради хубавите, но неизпълними изисквания, нуждаещи се от доста сериозно финансово обезпечаване. Сегашният вариант, пуснат вече официално за обществено обсъждане, почти повтаря първоначалния вариант. В него обаче е даден достатъчно дълъг срок от 10 години, в който училищата и градините следва да приведат класните си стаи, кабинетите по различните предмети и спортните си зали в съответствие с наредбата.

Изискванията са различни за различните етапи. За всяка паралелка от началния етап от 1-ви до 4-ти клас например трябва да има отделна класна стая, а също така зона за отдих, площадка за занимание на открито, шкаф за технически средства и материали и кабинети на психолог, логопед и ресурсен учител. Малките ученици трябва да учат на индивидуални, а не двойни чинове, като в занималнята всяко дете трябва да разполага с поне 2 кв.м площ, както бе предвидено и в първоначалния вариант на проекта.

Училищата, предлагащи обучение в прогимназиалния етап, трябва да имат поне 3 класни стаи за три паралелки от 5-и до 7-и клас, по един специализиран кабинет по химия, биология, физика, музика, технологии и предприемачество, рисуване, компютърен кабинет, както и логопедичен, ресурсен кабинет и такъв за психолог. Тук изискванията са същите като в началния етап, но не е необходимо всяко дете да седи на самостоятелен чин. Броят на класните стаи в прогимназиалния и първи и втори гимназиален етап не може да бъде по-малък от 70% към общия брой на паралелките в тези етапи. За училища до 150 ученици от прогимназия и гимназия може да има само един общ кабинет по природни науки с хранилище, един общ кабинет по изкуства и един по технологии и предприемачество.

Пред специализираните кабинети има доста подробни изисквания за оборудване. Кабинетите по химия трябва да разполагат с маси със защитно покритие, инсталационно оборудвани и с надстроечни елементи, демонстрационен плот за учителя, мултимедиен прожектор, електроизолационен под, устойчив на химични въздействия, лабораторни набори с уреди и химикали за провеждане на лабораторни упражнения, мивка на 2 или 3 работни места, а при невъзможност поне 2 или 3 мивки на кабинет, както и камина за химични експерименти.

За кабинетите по физика важат почти същите изисквания, като тук трябва да има още телескоп, а за 5 работни места следва да има по една мивка, а при невъзможност – поне 2 или 3 мивки на кабинет. Кабинетите по биология трябва да са оборудвани освен с маси, плотове, прожектори и т.н., (както в кабинетите по химия и физика), и с микроскопи – минимум по един на двама ученици, вкл. един брой дигитален микроскоп за учителя – за показване на наблюдаваното на екран на лаптоп, на бял екран или интерактивна дъска, както и със шкафове с плъзгащи се горни витринни врати, за бърз достъп до дидактическите средства и долни шкафове с отваряеми заключващи се врати за съхраняване на микроскопи и други пособия.

Кабинетът по музика задължително трябва да разполага с персонален компютър за учителя, мултимедиен прожектор и/или интерактивен екран, звукопроизвеждаща техника, достъп до Интернет, както и с пиано и стол пиано.

Най-много са изискванията пред кабинетите по технологии и предприемачество, които следва да имат три помещения или зони от помещения за различните видове дейности. За изработване на изделия от метал, дърво, текстил или кожа например ще са необходими тезгях с менгеме, електрическа пробивна машина със стойка, поялник, шкаф за инструменти, инструменти, шевна машина. За зоната за технология на храната ще са нужни готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, хладилник, контейнер за хранителни отпадъци, мивка с топла вода, работни плотове, шкаф за съхранение на домакинското оборудване, домакинско оборудване. Зоната за предприемачество и проектиране и конструиране пък се нуждае от персонален компютър за учителя, мултимедиен прожектор или интерактивен екран, персонални компютри – минимум по 1 компютър за 2 учебни-работни места, принтер, скенер, достъп до Интернет, мрежово оборудване, засенчване на прозорците.

Залите за хранене в училищата ще се оразмеряват за 25-30% от броя на учениците и учителите, като се предвиждат по 1.2-1.4 кв. м. на място. Всяко училище следва да разполага с бюфет.

В училищата, както и в детските градини, в бъдеще следва се осигуряват външна зона с размери 11 на 6 метра и вътрешна (подвижна) зона с размери 5 на 4.5. метра за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП). В тях трябва да има модел на светофар, една стоп палка, 12 сигнално-предпазни жилетки, един комплект от 10 бр. пътни знаци, 10 конуси, детски велосипед и детска каска за велосипедист. За гимназистите следва да има и очила, симулиращи влиянието на алкохол и наркотици, 2 табла за обучение и програмируем робот.