Начало Общество От областта: Ръст на върнатите решения отчете губернаторът

От областта: Ръст на върнатите решения отчете губернаторът

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Имаме огромен ръст на върнатите решения в сравнение с периода преди моето встъпване, констатира областният управител Иван Йорданов на пресконференция. За ново разглеждане от местните парламенти в периода 13 юли – началото на октомври Йорданов е върнал 16 решения , а 11 е оспорил пред Административния съд.
Като общо, отнасящо се до по-голямата част, е че се допускат закононарушения преди всичко до решения за разпореждане с общинско имущество. Не се прилагат фактическите основания, липсата на  мотиви води до порок на решението  и не дава основание да се счита за законосъообразно, посочи Йорданов.
Той отбеляза и други , макар и дребни на пръв поглед недостатъци, и за пример даде определена първоначална тръжна цена, която по закон не може да бъде по-ниска от данъчната, но последната не се посочва.
Интересно работи ОбС Белово. Приемат си решение и пишат отдолу, че подлежи на предварително изпълнение. Но това е възможност, предвидена в Закона за изключителни случаи. всички решения за тях са спешни! Екзотично е като подход, но няма как да го толерирам, коментира областният управител. Той съобщи, че е възложил на своите юристи да помагат, където е възможно.

Йорданов предлага, въпреки че няма законово задължение, общинските съвети да му изпращат превантивно проектите на решения и приложенията към тях, за да има възможност да посочи за корекции констатираните незаконосъообразности, преди да са обсъждани на сесии и да не се налага да бъдат връщани решенията.

Радвам се на добрата съвместна работа с всички кметове на общини от областта и дори съм малко изненадан, но с всички , независимо от политическата им ориентация, имаме добри взаимоотношения, сподели областният.

Източник: http://pa-media.net

1 КОМЕНТАР