Начало Общество От РДПБЗН – Пазарджик напомнят правилата за недопускане на пожари

От РДПБЗН – Пазарджик напомнят правилата за недопускане на пожари

СПОДЕЛИ
Пожар

За недопускане на пожари РДПБЗН – Пазарджик напомня да се
спазват следните правила през летния сезон :
1. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за
пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до
бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи.
2. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили
огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с
вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси
или затрупа с дебел слой пръст.
3. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на
дърветата.
4. Никога не оставайте запален огън без наблюдение!
5. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани
автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове
за леснозапалими и горими течности.
6. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в
горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци,
гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
7. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване
намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и
жилищни постройки, горския фонд.
8. Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за
целта места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени
количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.
Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в
случай на възникване на пожар.
Ако забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение за
пожара на тел. 112!  Вашата съобразителност може да предотврати
големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на
усложнената обстановка.