Начало Общество От вчера в Стрелча осигуряват топъл обяд за 40 нуждаещи се лица

От вчера в Стрелча осигуряват топъл обяд за 40 нуждаещи се лица

20
0
СПОДЕЛИ
restorant

vyzrastni-trapezariq

Обществената трапезария в Стрелча ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата  за периода 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г. на 40 потребители от  следните целеви групи:

Основна целева група:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Допълнителна целева група:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
2. Майки/осиновителки/, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.
5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишени.

Видовете хранителни  продукти за приготвяне на топлия обяд ще бъдат определяни от  общината. Тя ще има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група,  при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Обядът ще се приготвя и доставя ежедневно през работните дни, откухнята на „Домашен социален патронаж“ – СТРЕЛЧА.