Начало Общество От юни абитуриентите плащат сами здравните си вноски

От юни абитуриентите плащат сами здравните си вноски

СПОДЕЛИ
restorant
От Агенцията по приходите напомнят, че зрелостниците от юни трябва да платят сами здравните си вноски. За периода от завършването през юни до началото на академичната година през октомври, тазгодишните абитуриенти трябва да подадат декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал.5,т. 1 от Закона да здравното осигуряване“ и се дължат здравноосигурителни вноски в размер на 20.40 лв. на месец.

Студентите, които са осигурени за сметка на държавния бюджет трябва да отговарят на няколко условия – трябва да са редовна форма на обучение, да не работят и да са на възраст под 26 години.

Студентите, задочна форма на обучение трябва сами да плащат здравните си осигуровки.

Важно за студентите, които се обучават в чужбина е, че следва да представят удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват в офисите и териториалните дирекции на НАП, за да бъдат осигурени за сметка на държавния бюджет и да се възползват от предоставените им здравноосигурителни права.

Декларацията образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал.5,т. 1 от Закона да здравното осигуряване“ се подава:

–   лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП;
–   по пощата с обратна разписка;
– по електронен път – с електронен подпис или персонален идентификационен код.