Начало Здраве Oтбелязваме Европейския ден за правата на пациента

Oтбелязваме Европейския ден за правата на пациента

СПОДЕЛИ
Реклама

На днешната дата отбелязваме Европейския ден за правата на пациента.

Правата на пациентите според Европейската харта са 14. Сред тях са право на профилактика, право на достъп, право на информация, право на съгласие, право на свободен избор, право на тайна и поверителност, право на уважение към времето на пациента, право на спазване стандартите на качество при медицинското обслужване, право на безопасност, право на достъп до иновации, право да се избегнат ненужно страдание и болка, право на персонализирано лечение, право на жалби и обезщетение.
Ежедневно на място в РЗОК гражданите търсят консултации по различни здравни въпроси. Работата с тях е насочена основно към запознаване на техните права и задължения като здравноосигурени лица и съдействие за разрешаване на конкретни здравни проблеми. В приемната на РЗОК или на посочените и оповестени телефони на касата постъпват всекидневно различни запитвания от пациенти, на които се дава своевременен и компетентен отговор.
Най-често гражданите се интересуват в кои случаи се заплаща потребителска такса на лекарите, кои лица са освободени от нея и как се процедира в случаите, когато сумата е изискана неправомерно. Продължават и въпросите за условията и реда за получаване на ЕЗОК и на Удостоверения за временното й заместване, търсят се консултации за лечение по различни клинични пътеки, за медико-диагностични и високоспециализирани дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Здравноосигурените се интересуват от правилата за извършването на профилактични прегледи и диспансеризация при лекари-специалисти, за възстановяването на здравноосигурителни права след дълго пребиваване в страни от ЕС, справки за здравноосигурителен статус, за реда и начина за издаване на удостоверение за възстановени здравноосигурителни права и др.
Интерес предизвикват и въпросите, касаещи здравната осигуреност на лица, работещи в ЕС и изискването на техните здравни осигуровки от чужбина. Хората се интересуват и за различни изследвания, заплащани от бюджета на РЗОК, както и от стойностите и обемите на заплащаната от РЗОК извънболнична дентална помощ.