Начало Култура Откриха изложбата, посветена на 80 години от проучванията на Селищна могила Юнаците

Откриха изложбата, посветена на 80 години от проучванията на Селищна могила Юнаците

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

На 12 февруари 2020 г. от 17:30 ч. в зала трезор на „Панагюрско златно съкровище” в Исторически музей-Панагюрище, се откри гостуваща изложба на РИМ-Пазарджик. Изложбата е посветена на 80 години от проучванията на Селищна могила Юнаците, Пазардшико.

Начало на изложбата постави доц. д-р Атанас Шопов, директор на ИМ-Панагюрище, след което даде думата на Адриана Божкова, уредник в РИМ-Пазарджик, която е един от кураторите на изложбата. Тя накратко запозна присъстващите с проучванията на обекта и с по значимите открития до този момент. В двете витрини са експонирани разнообразни предмети, открити по време на археологическите разкопки, илюстрират различни теми, свързани с живота на обитателите на селището през халколитната и ранната бронзова епоха. Предмети от глина, кост, мрамор, метал и др.

Голяма част от предметите се експонират за първи път пред публика. Сред тях са златните находки, датирани около 4600 – 4500 г. пр. Хр., доказателство, че това е най-старото обработено злато, намерено до момента в Европа. Многобройната култова пластика – антропоморфни, зооморфни и орнитоморфни фигури и съдчета, представя почитаните божества и религиозните вярвания на древните обитатели на селището.

Значимо място в изложбата е отделено на керамичните съдове и изделия, които показват развитието и характерните особености на керамиката в различните хронологически пластове.
Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
Посетителите ще могат да е разгледат до 30 април 2020 г.

Информация и снимки: Исторически музей- Панагюрище