Начало Общество ОУ „Проф. Марин Дринов“ с одобрен проект по НП „Заедно в грижата...

ОУ „Проф. Марин Дринов“ с одобрен проект по НП „Заедно в грижата за ученика“

СПОДЕЛИ
одобрен проект
Реклама
финанси

ОУ „Проф. Марин Дринов“ с одобрен проект по Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

ОУ „Проф. Марин Дринов“ с одобрен проект по Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

„Пътешествие назад в миналото, с поглед в бъдещето“ е наименованието на проекта, по който ще работят г-жа Богдана Шишкова и г-жа Магдалена Македонска. Те ще провеждат съвместни дейности и уроци по човекът и обществото, география и икономика и история и цивилизации с учениците от IVв клас и Vа клас.

Основните цели на одобрения проект

са осигуряване на плавен преход от начален към прогимназиален етап; адаптиране към новото, към различното, създаване на отношения учител-ученици, в които има взаимност и доверие при учениците в начален етап; създаване на спокойна и позната атмосфера и взаимоотношения с учениците от прогимназиален етап, както и постигане на по-високи резултати.
Учителите очакват да създадат положителна нагласа към ученето и позитивна атмосфера в учебните часове по човекът и обществото, география и икономика и история и цивилизации; да формират умения за работа в екип, комуникативни умения, предприемчивост и находчивост, отговорност към себе си и към другите, гражданско съзнание. Ще заложат и на патриотично и еколологично възпитание, чувството за принадлежност към родния край, България, Европа и света; опознаване на местни културни, географски забележителности и обекти, важни исторически дати, свързани с историята на родния край, видни панагюрски личности.