Начало Общество Панагюрище и Ракитово се справят най-добре с управлението на битовите отпадъци

Панагюрище и Ракитово се справят най-добре с управлението на битовите отпадъци

СПОДЕЛИ
restorant

Кметовете на Ракитово и Панагюрище са създали добра организация за управление на битовите отпадъци, сочат констатации от проверки на РИОСВ-Пазарджик през април и май. На общинското депо в Ракитово не са констатирани нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци. Дадено при предишна проверка предписание за приемане на отпадъци, съответстващи на класа на депото, се изпълнява.

На общинското депо в Панагюрище не е констатирано замърсяване с леки фракции на терени, съседни на депото. Дадените условия в разрешението за дейности с отпадъци, се изпълняват. Не са констатирани нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци.

Депото за битови отпадъци в с. Юндола, община Велинград е с преустановена експлоатация, но извършените дейности по закриването му през 2012 год. не бяха в обем и качество, удовлетворяващи изискванията. Проверка на РИОСВ-Пазарджик през май констатира, че дейностите по закриване са приключили. Резултатите по възстановяване на терените са добри и може да се издаде решение за закриване