Начало Местна власт Панагюрище сред общините с отлични финансови показатели за първите 3 месеца на...

Панагюрище сред общините с отлични финансови показатели за първите 3 месеца на годината

СПОДЕЛИ

По данни на Министерство на финансите Панагюрище е сред малкото общини-отличници по финансови показатели за първото тримесечие на годината. От финансовото ведомство следят редица показатели, сред които финансова самостоятелност, инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи и др. Панагюрище се нарежда на челните места заедно с много по-големи общини като Пловдив, Варна, Столична община и Бургас.

От Министерство на финансите посочват, че над 52% от разходите на общините са за заплати и осигуровки, като делът на разходите за заплата се увеличава спряма предходната 2017 година.

Просрочените задължения на общините към края на март са били 147,9 млн.лв., като са формирани от 141 общини.