Начало Общество Панагюрка изтегли вариант № 2 на теста по математика в Технически университет

Панагюрка изтегли вариант № 2 на теста по математика в Технически университет

СПОДЕЛИ

29 юни, в Техническия университет – София се състоя кандидат-студентският изпит по математика за прием по бакалавърски специалности в София, във Филиал Пловдив и ИПФ – Сливен, съобщават от учебното заведение.

В присъствието на ректора на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов, на зам.-ректора по учебна дейност и акредитация, проф. д-р инж. Любомир Димитров и на зам.-ректора по академичен състав и координация, проф. д-р Георги Венков кандидат-студентите Лилия Футекова от Панагюрище и Петър Политов от Елешница изтеглиха вариант № 2 на теста.

Днес ще се проведат изпитите по композиция и по чужд език – немски, френски и английски. До 4 юли всички, които кандидатстват с оценката от матура или от предварителен изпит, могат да подадат документи.