Начало Култура Първият фестивал на млякото в с.Оборище събра 220 участника

Първият фестивал на млякото в с.Оборище събра 220 участника

СПОДЕЛИ
restorant

За първа година в с. Оборище се проведе Първи Регионален Фолклорен празник на българското истинско мляко „Имаш крава  пиеш мляко“. Събитието е организирано от Община Панагюрище, кметсво с. Оборище и НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“. 
Празникът беше открит от кмета на Община Панагюрище  Никола Белишки, а сред гостите бе народният представител Христо Калоянов.
 В програмата, съпътстваща фестивала се включиха самодейци при НЧ “Св.Св. Кирил и Методий-1912“, детски танцов състав „ Звънче“  с ръководител Петър Немски. В художествената програма   и кулинарния  конкурс се включиха  220 учасника от 10  читалища  / с. Бъта, с. Баня, с. Попинци, с. Левски, с. Поибрене, гр. Панагюрище,  с.Чавдар, с. Боримечково, гр. Съединение и с. Оборище./

Журито, което имаше нелеката задача да оценява продуктите, бе в състав:

Председател:
Инж. Дафко Чочев – инж. технолог по храните

Членове:
Инж. Валери Илиев – инж. технолог по храните
Мария Новакова – професионален готвач
Недялка Наплатанова – председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към ОбС гр. Панагюрище общ. Панагюрище

А ето и наградите и техните носители :

І. За приготвяне млечни изкушения от прясно и кисело  мляко
/ нетрадиционни ястия, напитки , салати,  десерти  и др./

Първа награда – от НЧ „ Пробуда – 1872„ с.Баня, Общ. Панагюрище парична, предмет и диплом
Втора награда –  от НЧ „Св.Св. Кирил и Методий -1912“ с. Оборище, Общ. Панагюрище
Парична , предмет и диплом
Трета награда –  от НЧ“Никола Йонков Вапцаров- 1927“ с. Бъта, Общ. Панагюрище
парична, предмет и диплом
 
       ІІ. За приготване на сирене, кашкавал и извара

Първа награда – от НЧ „Христо Ботев – 1927„ с. Левски, Общ. Панагюрище
парична, предмет и диплом
Втора награда –  от НЧ „Пробуда – 1930“ с. Боримечково, Общ. Лисичево
Парична , предмет и диплом
Трета награда –  от НЧ“Пробуда – 1872 „ с. Баня, Общ. Панагюрище
парична, предмет и диплом
 

ІІІ. За най- добре аранжирана маса –

 Народно читалище „Пробуда – 1872“ с. Баня , Общ. Панагюрище- предмет и диплом

    ІV. За най- добре аранжирано кулинарно произведение от мляко –

 ТК „Шарена броеница“ към Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий -1912“ с. Оборище, Общ. Панагюрище- предмет и диплом

V. Награда за този, който представи на водещата до 30 мин., най-дълъг списък от ястия в които съставни части има мляко, сирене, кашкавал и извара-  
                                                                                         
  Народно читалище „Ванчо Пашов – „ с.Поибрене, Общ. Панагюрище-  предмет и диплом

 VІ. Конкурс за рисунка на тема :“Българското мляко – ключ към дълголетието“.    

  Жури в състав :
Председател:
Ирина Пелтекова  – учител по изоб. изкуство към ОДК гр. Панагюрище и секретар на НЧ „Виделина“ гр. Панагюрище
Членове:
Магдалена Македонска – главен експерт „Култура и вероизповедания“ към Община Панагюрище
Мария Нейчева – експерт към Местна инициативна група                                                         

Две първи награди :
 Мария Годжевъргова гр. Панагюрище – парична, предмет и диплом

Стоянка Караатанасова с. Оборище, общ. Панагюрище – парична, предмет и диплом

Две втори награди :
Иванина Дупелова с. Оборище, общ. Панагюрище – парична, предмет и диплом
Даяна Михова – с. Оборище, общ. Панагюрище – парична, предмет и диплом

Три трети награди :
Теодора Иванова с. Оборище, общ. Панагюрище – парична , предмет и диплом
Нади Йорданова  с. Боримечково, общ. Лесичово – парична, предмет и диплом
Неделина Бобекова гр. Панагюрище – парична, предмет и диплом

VІІ. Поощрителни награди /предмет и грамота/ получиха :

Поощрителни награди за рисунка, есе и стихотворение:
Калин Георгиев с. Бъта, общ. Панагюрище
Виктор Златанов гр. Панагюрище
Василена Кузева гр. Панагюрище
Цветан Сираков с. Оборище, общ. Панагюрище
Никола Георгиев с. Бъта, общ. Панагюрище
Надежда Тачева гр. Пазарджик

 Поощрителни награди за кулинарни изделия:
НЧ „ Пробуда – 1872„ с.Баня, общ. Панагюрище
НЧ „Христо Ботев – 1927„ с. Левски, общ. Панагюрище
НЧ“Никола Йонков Вапцаров- 1927“ с. Бъта, общ. Панагюрище
НЧ „Ванчо Пашов – „ с.Поибрене, общ. Панагюрище
НЧ „Искра –„   с. Попинци, общ. Панагюрище
НЧ „Св.Св. Кирил и Методий -1912“ с. Оборище, общ. Панагюрище
НЧ „Пробуда – 1930“ с. Боримечково, общ. Лесичово

VІIІ. За участие във фолклорния празник всички читалища получиха  грамота за участие , книга /“Тръгнала Рада за вода“ / и стенен часовник с логото на празника.