Начало Местна власт Пазарджик е домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие на ...

Пазарджик е домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

СПОДЕЛИ
restorant

 

Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще председателства
заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което ще се проведе днес, 28.06.3018г. /четвъртък/, от 11.00ч. в х-л „Форум“ гр. Пазарджик.
По време на заседанието ще бъде представен и обсъден Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен
район (2014-2020 г.) за 2017 г. Ще бъдат презентирани новите правила за защита на
личните данни в сила от 25.05.2018г. В дневния ред на заседанието са включени и
презентации за изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. в Южен централен район. Членовете на съвета ще се запознаят с изпълнението на проект INSiGHTS – Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.
На заседанието ще присъстват представители на министерства, областните
управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и
представители на общините от района, представители на синдикални и браншови
организации, представители на управляващите органи на оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.