Начало Общество Пазарджишка област е на 4-то място по детска смъртност и на 6-то...

Пазарджишка област е на 4-то място по детска смъртност и на 6-то по раждаемост

СПОДЕЛИ

ob_pazardjikОбласт Пазарджик е на 4-то място по детска смъртност сред всички области в страната. Според Националния статистически институт, през 2013 г. у нас са починали 489 деца на възраст до 1 година, 29 от които са в нашата област.

Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за Пазарджишко за 2013 г е 11.1‰, а за страната този  коефициент е 7.3‰.

През годината са се родили 2 643 деца, като от тях 2 617 (99.0%) са живородени. По коефициент на обща раждаемост областта се подрежда на 6-то място в страната (9.7 ‰). Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. Относителният дял нараства от 54.9% през 2004 г., на 65.5% през 2012 г. През 2013 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Пазарджик е 1 803, или 68.9%, от всички живородени  И през 2013 г. нивото на общата смъртност в областта се задържа високо. Починали са 3771 души, но спрямо предходната година броят им е намалял със 128.