Начало Общество Пенка Дюлгярова бе избрана за Главен експерт „Образование и младежки дейности“

Пенка Дюлгярова бе избрана за Главен експерт „Образование и младежки дейности“

71
1
СПОДЕЛИ
restorant

Мария МАСЛЕВА

10647193_10202806573506014_624809621945619522_n

Началният учител Пенка Дюлгярова ще заеме длъжността Главен експерт „Образование и младежки дейности” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ в Община Панагюрище.

Тя бе избрана след проведен подбор и интервю. Припомняме ви, че за длъжността се бореха и други две дами Дидка Пенева и Мария Куртакова.

Дюлгярова ще организира и контролира дейностите в областта на образование и младежките дейности, регламентирани със ЗПУО,ДОС,ЗМС и други законови и подзаконови нормативни актове в тези области. Участва в процеса на събиране на информация, и изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието и младежките дейности, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи образованието и младежките дейности. Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие, като познава правомощията на образователните институции, младежките организации на територията на общината, НПО и благотворителни организации.