Начало Общество Пернишкият клуб по джудо и самбо „Перун“ стартира проект в село Бъта

Пернишкият клуб по джудо и самбо „Перун“ стартира проект в село Бъта

СПОДЕЛИ
restorant

В село Баня, община Панагюрище, стартира проект „Тайната да излезеш начело е да започнеш!“, реализиран от СК “Джудо и Самбо Перун“.

Проектните дейности ще бъдат проведени на 29.09.2017 и 05.10.2017. В тях са включени 45 човека- 42-ма младежи и 3-ма ръководители от България, Румъния и Турция.

Целите на младежкия обмен са:

• Чрез методите на неформалното образование да се усвоят специфични знания и умения по въпросите на здравословното хранене, спорта и превенцията на различни зависимости.

• Промотиране на здравословния начин на живот сред младите хора в региона, като превантивен метод за преодоляване на негативни обществени явления;

• Формиране на положителни нагласи в участниците към дейности в областта на спорта, здравословното хранене и природосъобразния начин на живот;

• Насърчаване на сътрудничеството между младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора Резултатите, които искаме да постигнем посредством реализацията на този проект са:

• Придобиването на умения и компетенции за пълноценен, здравословен и социално отговорен начин на живот

• Усвояването на умения за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики.

Този проект кореспондира директно с интересите и необходимостите на младите хора от малките населени места за водене на здравословен живот, за придобиването на нови и различни умения. В резултат на това ще се повиши нивото на лична заинтересованост относно разглежданата проблематика, ще се достигне до идеята за превенция на различни видове зависимости и антисоциално поведение. Проектът е финасиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС и ЦРЧР.