Начало Местна власт Пишат отсъствие и не плащат на съветниците, ако не са участвали минимум...

Пишат отсъствие и не плащат на съветниците, ако не са участвали минимум в 2/3 от проведените гласувания на заседанията

СПОДЕЛИ

Председателят на местния парламент Христо Калоянов ще получава възнаграждение,  изчислено за тричасов работен ден, в размер на  90 %  от заплатата на кмета на община Панагюрище, която е 3410 лв. За участие в заседание на Общинския съвет, всеки съветник ще получава 25 на сто от възнаграждението на председателя на Общинския съвет. Това реши Общинският съвет на февруарската си сесия.

Местният парламент прие и промяна, според която за да се счита, че общински съветник е присъствал на заседание на общинския съвет, следва да има положени подписи в присъствения лист в началото и след края на всяко заседание и да е участвал минимум в 2/3 от проведените гласувания.

За участие в заседание на постоянни комисии, председателят на комисията ще получава възнаграждение в размер на 7  на сто от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, а членовете на комисията ще получават 6 на сто от възнаграждението на председателя на Общинския съвет.

Припомняме, че в тазгодишния бюджет за издръжка на дейността на Общинския съвет са предвидени 190 000 лева. Средствата са от местни дейности.