Начало Местна власт Планове за интегрирано развитие представиха общини от област Пазарджик

Планове за интегрирано развитие представиха общини от област Пазарджик

СПОДЕЛИ

Планове за интегрирано развитие представиха общини от област Пазарджик пред Областния съвет за развитие

Областният управител Иван Васев председателства заседанието на Областния съвет за развитие, което се проведе днес в Пазарджик. В него участваха кметове на общини, председатели и представители на общински съвети, представители на синдикални и работодателски  организации. Общините Пазарджик, Велинград, Стрелча и Сърница, които вече са изработили и приели Плановете си за интегрирано развитие /2021 – 2027/ ПИРО, презентираха основните акценти от стратегическия документ на всяка община пред членовете на областния съвет. 

Плановете определят регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертават актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината. Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, след разработването и приемането на плана от съответната община, той се представя на Областния съвет за развитие.

В изпълнение на на плана за действие по проект Regions 4Food, Областният съвет за развитие със свое решение създаде „Комисия за иновации в агрохранителния сектор“. Комисията е консултативен орган към областиня управител за определяне, организиране и провеждане на политиката по иновации в сектора на регионално ниво. Членове на комисията ще бъдат представители на институции, научни среди, неправителствени организации, фермери и фирми от хранителния сектор в област Пазарджик.